Chủ đầu tư: Tập đoàn Vietsovpetro

Hạn mục cung cấp: LV panels - MSB 2500A