Ngôn ngữ:
Hệ thống Điều khiển Công nghiệp
  • Thiết kế hệ thống điều khiển bao gồm Hệ thống điều khiển PLC độc lập, Hệ thống điều khiển DCS, và Hệ thống SCADA
  • Lập trình bộ điều khiển PLC
  • Cung cấp tủ điều khiển PLC, tủ MCC bao gồm VSD ( điều khiển vận tốc động cơ), điều khiển quá trình ( Process Control )
  • Thiết kế, cung cấp và lắp đặt các tủ giám sát Mimic
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH