Chủ đầu tư: Tập đoàn Bitexco

Hạn mục cung cấp: ATS Panel, 1600A and SDB Panels, Cable Tray and Accessories.

Financial Tower – Dist. 1, HCMC