Chủ đầu tư: Malaya Group
Hạn mục cung cấp: Thang cáp, máng cáp, trunking cáp và phụ kiện.