Chủ đầu tư: Orient Bio-Fuel
Hạn mục cung cấp: Thang cáp, máng cáp, trunking cáp và phụ kiện.