Chủ đầu tư: PV Shipyard
Hạn mục cung cấp: Thang cáp, máng cáp, trunking cáp và phụ kiện.